Generelt en kruset sti med to fremtrædende stigninger og fald. En række søer grænser denne rute og slutter sig til to store søer.

Arctic Circle Trail er nu for alvor begyndt. Vandrerne ved, hvad de kan forvente, og hvordan man søger efter vejskilte, mens man går på smalle eller brede stier, der stadig skifter mellem at være stenede, solide eller af mosejord. Stien er omgivet af adskillige lave bakker, mens man når en højde på 350 meter. Flere små søer passeres på denne rute. Stien starter ved siden af ​​en sø og slutter ligeledes ved siden af ​​en anden stor sø, Amitsorsuaq.

Distance

20 KM

Højde stigning

238 meter

Højde fald

310 meter.

Start turen mod Hundesø fra campingvognen. Du vil bemærke marker af eksponeret jord dækket med salt på en tør dag. Gå langs kysten på venstre side for at finde grønne alger, der snurrer rundt i saltvandet. Søen Brayasø er kun lige netop synlig herfra. Hundesø er adskilt fra den pga. den gradvis stigning. Se efter landemærker, der angiver en venstredrejning. Stien stiger lidt fra kysten af ​​Hundesøen.

Gå nedad en gradvist nedadgående sti for at nå til en lille flodmunding ved Hundesø. Herfra kan du gå til den tilstødende sø, kaldet Limnæsø. Sporet hælder gradvist i begyndelsen og falder gradvist i slutningen, mens der opretholdes en afstand fra kysten. Ligesom før vil man på en tør dag finde steder af eksponeret jord dækket med salt. Der er en lille sø til højre, og stien hælder lidt. Gå nu gennem en bred åbning på ca. 200m., og passér herefter over et meget stenrigt landstykke nær en stor sø. Efter Tarajornitsuts saltvandssøer føles det godt at komme til denne ferskvandssø.

Gå til højre for en god stigning for første gang i løbet af dagen. Denne stigning jævner ud, efter at du passerer en åbning. De landemærker, der betegner Arctic Circle Trail, fortsætter med stigningen. Der er dog ingen stier til at forbinde dem. Det ser ud til, at vandrere forlader stedet ved at passere gennem en åbning for så at gå til en anden sø, før de møder den samme markerede sti ved at stige opad bakken.

Ved omkring 300 højdemeter ses en bemærkelsesværdig varde. En lille ø i en sø er synlig foran. Du skal forblive på skråningen. Stien i denne del er ikke helt klar. Til tider forsvinder den helt. Bare fortsæt med at finde stien, eller gå målrettet mod den næste varde. I det fjerne kan man se en gruppe bemærkelsesværdige hvælvede bakker. Du ankommer til disse bakker nær slutningen af ​​dagen. Stien krydser derefter et par små søer, hvoraf de fleste er runde. Hvis det er en klar dag, kan du få et glimt af toppen af ‘Pingu’ i det fjerne. Det vil blive mere synligt i løbet af de næste par dage.

Indledningsvis kruser stien lidt, og derefter hælder den betydeligt, indtil man kommer til et lille og fladt felt grænset af to søer. Du finder dette område angivet som en teltplads på kortet. Søen, der ligger på den højre side, er kendt som Qarlissuit. Du vil se denne sø flere gange i løbet af dagen. Du skal krydse en smal og lavvandet flod mellem disse søer. Vandstanden er kun knæhøj. Til tider kan den let krydses ved at træde på klipperne i den.

Når du har krydset floden, skal du tilbagelægge en kort afstand med en skarp stigning, mens du holder dig til venstre for en lille bakke. Bevæg dig ned til et hul med en lille udbuling på sig. De to søer kan ses på begge sider. For anden gang i løbet af denne dag, er du nødt til at stige opad en virkelig stejl stigning. Stien når så til de halvkugleformede bakker, der tidligere havde vist sig. Når man kommer over en bakke samt stigning på omkring 350 højdemeter, er det den sidste chance for at vende sig om og se isen i horisonten.

Stien krydser herfra en stenet bjergtop, der giver udsigt til to små damme. Bevæg dig nedad, og kryds en hældning. På din højre side ville du kunne se Qarlissuit, og videre forbi den vil Amitsorsuaq være synlig. Gå opad igen, mens du holder dig til højre, når stien atter falder. Dette ville tage dig til Qarlissuit-kysten, hvor du i en afstand på ca. 230m. vil finde en lille sandstrand. Der er også en ekstra sti, der stiger op ved siden af ​​en krøllet krone. Dette spor er imidlertid hårdt at tage, da ruten senere bliver vanskelig.

Fortsæt lige ud, mens du bevæger dig langs søens kyst. Gå nedad på stien, hvor siv forsøger at gøre det forvirrende. Hold dig også fri for en lav kløft med sten. Stien drejer derefter til venstre og har en ujævn stigning med en moræne, hvor man krydser en varde. Nedenfor punktet kan man se en hytte mellem en lille buet sø og den større sø, Amitsorsuaq. Forbliv fortsat til venstre for den lille buede sø for at komme til Katiffik-hytten ca. 120m. længere henne.


Bryllups Hytten